Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen (whistleblowing)

Modulightin rikkomuksista ilmoittamista koskevan käytännön (Whistleblowing) mukaan kannustamme kaikkia työntekijöitämme, Yhtiön liiketoimintakumppaneita, alihankkijoita, ja muita Yhtiöön liittyviä henkilöitä ilmoittamaan epäillyistä väärinkäytöksistä.

Ilmoitukset voi lähettää osoitteeseen  whistleblowing@modulight.com. Lähetetyt ilmoitukset käsittelee luottamuksella Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja, sekä riippumaton hallituksen jäsen.