Kilpailullinen markkinatilanne

Kilpailutilanne

Modulight on täysin vertikaalisesti integroitunut yhtiö, jolla on ainutlaatuinen arvolupaus eikä suoria kilpailjoita.

Modulightin kohdemarkkinoilla menestyminen edellyttää syvällistä osaamista puolijohdelaserteknologiassa, lääketieteellisten laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa sekä sovelluskohtaisessa tuotteiden ja palveluiden räätälöinnissä pilvipalveluineen. Modulight on täysin vertikaalisesti integroitunut yhtiö, jolle ei löydy suoraa kilpailijaa. Modulight on myös erikoistunut valmistamaan yhdistepuolijohteista puolijohdelasereita, johon onnistuneesti erikoistuneita yhtiöitä on yhtiön käsityksen mukaan vain muutamia maailmassa.​

Modulightin kilpailijoihin kuuluu lääketieteellisten laserlaitteiden tuottajia, lääketieteellisten järjestelmäratkaisujen kehittäjiä sekä puolijohdeteknologiayhtiöitä. Näillä markkinoilla toimivien yhtiöiden tuotevalikoima on kuitenkin Modulightia puutteellisempi, ja yhtiö uskoo kilpailun tulevan pääosin muista hoitomuodoista, kuten radio-, kemo- ja immunoterapiasta sekä leikkauksista. Näitä hoitomuotoja Modulightin tuottamat hoitomuodot, kuten fotoimmunoterapia, myös pikemminkin tukevat kuin kilpailevat niiden kanssa. ​