Liiketoiminta

Liiketoiminta

Modulight suunnittelee ja toimittaa biolääketieteellisiä lasereita erilaisiin lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin, räätälöityjä lasereita erilaisiin korkean lisäarvon sovelluksiin, sekä tarkoin valittuihin arvoa tuottaviin käyttötarkoituksiin, sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluita.

Lääke- ja biolääketieteen käyttöön tarkoitetut tuotteet

Lääketiede

 • Onkologian alan tuotteet
 • Silmälääketieteen tuotteet
 • Genetiikan alalla ja diagnostiikassa käytettävät tuotteet

Biolääketiede

 • Räätälöidyt laserratkaisut (omaan tuotantolaitokseen ja puolijohdeprosessiin perustuvaa aallonpituuden, optisen tehon ja optisen säteen muokkausta)

Muut korkean lisäarvon sovellukset

Biotieteisiin käytettäviä pitkälle erikoistuneita puolijohdelasertuotteita ja tuotealustoja voidaan usein käyttää muihin korkean lisäarvon sovelluksiin, joilla on samankaltaiset vaatimukset aallonpituudelle, laserteholle ja valon kohdentamiselle.

 • Kvanttilaskenta
 • Virtaussytometria
 • Puolijohdemetrologia
 • Sääilmiöiden seuranta

Palvelut
 • Pilvipalvelut hoitotulosten ja saavutettavuuden parantamiseksi
 • Elinkaaren kestävät tukipalvelut ja säännöllinen huoltosuunnitelma
 • Sääntelyyn liittyvät suunnittelu- ja luvanhankintapalvelut
 • Hoitokertoihin perustuvaan maksumalliin perustuvat palvelut
 • Käyttökohteessa suoritettavat tai internetin välityksellä tarjottavat koulutus- ja kalibrointipalvelut
 • Ohjelmistojen sääntely- ja ominaisuuspäivitykset

 

Modulightin ansaintamalli

Modulightin prosessi kattaa tuotekehityksen konseptivaiheesta aktiiviseen tuotevalikoimaan saakka, mikä auttaa asiakkaita lyhentämään tuotteidensa markkinoilletuloaikaa ja lisäämään niiden arvoa merkittävästi.

Lääke- ja biolääketieteen asiakkaiden osalta prosessi alkaa yleensä esikliinisellä tutkimusvaiheella, jota seuraa kliininen tutkimusvaihe I tai pilottituotanto. Tämän jälkeen siirrytään kliinisiin tutkimusvaiheisiin II-III. Muihin korkean lisäarvon sovellutuksiin tarkoitettujen tuotteiden osalta prosessi alkaa konseptivaiheesta, jota seuraa tuotekehitysvaihe. Kaikkien asiakkaiden osalta viimeisessä vaiheessa tuotanto aloitetaan ja tuote tuodaan markkinoille.

Modulight veloittaa asiakkaalta yleensä projektikohtaisen kiinteän maksun tai palvelumaksun. Yhtiön tuloutus tapahtuu pääasiassa toimitus-/milestone-pohjaisesti – joskus myös viivytettynä. Yhtiöllä on kehitteillä myös hoitokertakohtainen (pay per treatment, PPT) -maksumalli.

1
Esikliininen tutkimusvaihe / konseptivaihe

2
Kliininen tutkimusvaihe I / pilottituotanto

3
Kliiniset tutkimusvaiheet II–III / tuotekehitysvaihe

4
Aktiivinen tuotevalikoima markkinoille / tuotantovaihe