Toimitusjohtajan katsaus

Modulightin toimitusjohtaja Seppo Orsila tammi-joulukuun 2023 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä: Useita tuotekehitysprojekteja eteni kolmanteen faasiin

“Modulightin vuosi 2023 alkoi lupaavasti saatuamme laserlaitteellemme myyntiluvan Yhdysvalloissa ja liikevaihdon lähdettyä kasvuun. Vauhti kuitenkin hiipui vuoden aikana, emmekä saavuttaneet liikevaihtotavoitettamme. Syinä tähän olivat meistä riippumattomien seikkojen vuoksi viivästyneet projektit sekä strategiamme mukainen hoitokertakohtaiseen PPT-liiketoimintamalliin siirtyminen. Tuotekehitysprojektit etenivät kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin.  Merkittävintä oli muutamien asiakkaidemme eteneminen lääkekehityksen kolmanteen faasiin ja pilottituotantoon.

Investointiohjelmamme ja uuden teknologian ansiosta pystyimme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja saimme muutamia merkittäviä asiakkaita. Liikevaihtoa kertyi tilikauden 2023 aikana 4,0 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna liikevaihtomme oli 4,6 miljoonaa euroa. Käyttökatteemme oli -8,5 miljoonaa euroa (-5,9 miljoonaa euroa). Kustannuksia kasvattivat pääasiassa uusien laiteinvestointien käyttöönottoon liittyvät kertaluonteiset menot, jotka kääntyivät jo loppuvuodesta laskuun. Investointiohjelmamme päättymisen vaikutus näkyy luvuissamme kuluvan vuoden aikana. Kannattavuuteemme vaikuttivat myös panostuksemme osaamisen vahvistamiseen ja uudet tuotekehityshankkeet.

Vuoden 2023 tammikuussa yhtiö sai Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomaisen FDA:n myöntämän myyntiluvan kostean silmänpohjan ikärappeuman (AMD) hoitoon tarkoitetulle laserlaitteelleen. Myyntilupa merkitsi meille teknologiamme validointia kyseiseen hoitoon, mutta erityisesti hyväksyntää pilvipalveluidemme hyödyntämiselle terveydenhuollossa. Luvan myötä aloitimme laitteemme lanseerauksen yhdysvaltalaisen kumppanimme kanssa, ja ensimmäiset potilaat on jo hoidettu laitteella. Tämä on tärkeää myös pilvipalveluiden laajempaa hyödyntämistä ajatellen, kun toisen ja kolmannen sukupolven lääkkeet etenevät laajempaan käyttöön. Kyseinen laseralustamme onkin käytössä myös uusien indikaatioiden kliinisissä tutkimuksissa, ja niissäkin on otettu käyttöön PPT-liiketoimintamalli. Näissä tutkimuksissa yhdessä tuotteemme kanssa käytettävien toisen ja kolmannen sukupolven valoimmunoterapialääkkeisiin perustuvien ratkaisujen arvioidaan tuovan merkittävää parannusta syövän hoitoon.

Myyntiluvan saamisen myötä tavoitteenamme on laajentaa omaa toimintaamme Yhdysvalloissa. Meillä on nyt itärannikolla oma tuotetukikeskus, ja länsirannikon Piilaaksossa liiketoimintaamme edistää kokenut ja hyvin verkostoitunut myyntijohtaja. Kehitimme maantieteellistä laajentumistamme myös Euroopassa ja Aasiassa useiden jakelijakumppanien kanssa. Erityisesti mainittakoon lupaava kehitys Japanissa kolmen eri lääkeyhtiön kanssa, joista osan kanssa olemme toimineet aikaisemmin myös Yhdysvalloissa.

Vaikuttavan investointiohjelmamme, FDA-luvan ja PPT-liiketoimintamallimme myötä uusien asiakkaiden kiinnostus Modulightia kohtaan on kasvanut, ja olemme olleet aktiivisia niin alan tapahtumissa kuin asiakastapaamisten järjestämisessäkin. Aloitimme vuoden aikana muun muassa yhteistyön suuren hammaslääketieteen alan yrityksen kanssa. Laseralustamme kiinnostaa asiakkaita myös biolääketieteessä käytetyn laserpohjaiseen mikroskopian, retinopatian hoidon ja kvanttilaskennan sovellusten yhteydessä. Pitkäaikaiset asiakkaamme Japanissa ovat myös aktivoituneet, ja uskomme Aasian markkinan kehittyvän positiivisesti – tällä on myös positiivista vaikutusta USA:ssa.

Hoitokertakohtaiseen PPT-malliin siirtyminen eteni vuoden 2023 aikana arvioitua hitaammin, mutta vuoden loppua kohden näimme positiivista kehitystä. Mallin käyttöönottoa viivästyttivät tietoturvaprosessien auditoinnit. Käynnistimmekin vuoden aikana tietoturvaprosessiemme ISO 27001 -sertifioinnin, joka on jo nopeuttanut tietoturva-auditointeja ja osoittaa ennalta asiakkaille SaaS-liiketoimintamallimme turvallisuuden. Pyrimme tarjoamaan PPT-malliamme nyt lähes kaikille uusille asiakkaille, ja myös osa nykyisistä asiakkaistamme otti mallin käyttöön vuoden aikana. Liikevaihtoa PPT-mallilla kertyy aluksi hitaammin, mutta tasaisemmin kuin laitemyynnistä. Uskomme, että PPT-mallin merkitys liiketoiminnallemme kasvaa tästä eteenpäin hitaasti ja että sillä on taloudellista vaikutusta vuodesta 2024 alkaen. PPT-mallin käyttöönotto uudistaa hoitomenetelmää, minkä ansiosta useat asiakkaamme ovat nähneet mahdollisuuksia hoitomuodon käytön laajentamiseen.

Tuotekehitysputkemme kasvoi 28 projektiin vuoden loppuun mennessä. Mainittavaa kehitystä vuoden viimeisellä neljänneksellä olivat esimerkiksi kehitys uusien asiakkaiden kanssa hammaslääketieteessä, silmän kuvantamisessa, mikroskopiassa ja silmälääketieteessä. Useiden asiakkaiden tuotekehitysprojektit ovat hidastuneet mutta kuitenkin kehittyneet positiivisesti, ja useita projekteja on edennyt lähelle kaupallistamisvaihetta. Tuotekehitysputken potentiaalia kasvattaa myös se, että usea asiakasprojekti on edennyt laajalla populaatiolla suoritettavaan faasi 3-tutkimusvaiheeseen. Faasi 3 -vaihe on asiakkaalle mittava investointi, mikä kertoo siitä, että projektilla on hyvä mahdollisuus edetä kaupalliseen vaiheeseen.

Tutkimus- ja tuotekehitystyömme jatkui vuoden aikana aktiivisena. Näimme hyvää edistystä muun muassa glioblastooman ja virtsarakon syövän hoidon tutkimuksessa. Saimme lisävahvistusta teknologiamme mahdollisuuksista erilaisten syöpien hoidossa, kun pitkäaikainen asiakkaamme valitsi uudestaan teknologiamme uusien indikaatioiden tutkimukseen. Marylandin yliopiston kanssa yhteistyössä tehty tieteellinen Science Advances -lehdessä julkaistu artikkeli osoitti laserlaitteemme hyödyt munasarjasyöpäpotilaiden hoidossa ja lääkeyhtiöiden liiketoiminnalle tärkeässä lääkkeiden elinkaaren pidentämisessä. Patenttisalkkumme ja yksinoikeudet aikaisemmin raportoituihin tutkimustuloksiin kehittyivät positiivisesti.

Kasvustrategiamme on vankalla pohjalla. Oma puolijohdetehtaamme, huippuluokan laserteknologiaosaamisemme, Yhdysvaltojen myyntilupa sekä pitkäjänteinen yhteistyö alan johtavien yhtiöiden ja tutkijoiden kanssa ovat vahvuuksiamme, joiden varaan voimme rakentaa tulevaa. Kuluvana vuonna keskitymme edelleen kasvustrategiamme mukaisiin toimiin, kuten PPT-mallimme tuomiseen markkinoille ja Yhdysvaltojen toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Uskomme kasvustrategiamme mukaisten toimien ja vahvuuksiemme edistävän liiketoimintamme palautumista vahvaan, kannattavaan kasvuun vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudellamme.”

 

 

Modulight sijoituskohteena