Näkymät

Näkymät vuodelle 2022

Modulight ei ole antanut ohjeistusta liikevaihdosta tai kannattavuudesta vuonna 2022. Koska yhtiön asiakashankkeet ovat edelleen jakautuneet erityyppisiin varhaisen kehitysvaiheen hankkeisiin, ja markkinoiden kehityksen ennustaminen on edelleen haastavaa, vuoden 2022 tulosta on vaikea ennustaa. Arvioimme kuitenkin, että COVID-19-rajoitusten aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä sekä makrotaloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus vaikuttavat edelleen taloudelliseen tulokseemme lyhyellä aikavälillä.