Strategia ja tavoitteet

Strategia ja tavoitteet

Strategiset avaintekijät

Modulightin kasvutavoitteet pohjautuvat seuraaviin strategisiin avaintekijöihin:

Maantieteellinen laajentuminen
Modulight keskittyy hakemaan kasvua erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilta, missä yhtiö aikoo aloittaa paikallisen toiminnan. Euroopassa ja Aasiassa yhtiön markkinastrategia pohjautuu valikoituihin kumppanuuksiin.

Tarjooman laajentaminen uusiin indikaatioihin ja käyttötarkoituksiin
Modulight aikoo laajentaa tuotevalikoimaansa kattamaan myös ​muita indikaa​tioita sekä suunnittelee laajentavansa lääkinnällisten ​laitteiden alustansa käyttöä.​​

Uudet liiketoimintamallit
Modulight hakee voimakkaasti kasvua SaaS-pohjaisista liiketoimintamalleista, kuten hoitokertoihin perustuvasta maksumallista.


Kaupallinen ja operatiivinen huippuosaaminen
Modulightin tavoitteena on kehittää kaupallista ja operatiivista osaamistaan sekä vastuullisuutta, hallinnointia ja raportointia.

Alan parhaisiin lukeutuva laserteknologiaosaaminen
Modulight jatkaa panostuksia ​suuritehoisten yksimuotoisten ​lasereiden teknologiaan ja aikoo ​parantaa edelleen asemaansa kilpailijoihinsa nähden.​​


Modulightin liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Modulightin tärkeimmät liiketoiminnalliset tavoitteet strategiakaudella 2023–2025 ovat:

  • vähintään kolmen nykyiseen tuotekehitysputkeen kuuluvan projektin saattaminen kaupalliseen käyttöönottovaiheeseen
  • oman toiminnan aloittaminen Yhdysvalloissa ja keskittyminen valikoituihin kumppanuuksiin Euroopassa ja Aasiassa
  • hoitokertoihin perustuvan maksumallin sekä muiden SaaS-pohjaisten liiketoimintamallien kehittäminen
  • hoitotehon ja saavutettavuuden parantaminen pilvipalveluita hyödyntämällä
  • hiilineutraali liiketoiminta vuonna 2025

Modulightin taloudellisena tavoitteena on vahva vuosittainen kasvu ja paluu vahvaan kannattavuuteen strategiakaudella 2023–2025. Yhtiön osinkopolitiikka säilyy entisellään.

  • Kasvu: vahva liikevaihdon vuosittainen kasvu
  • Kannattavuus: paluu vahvaan kannattavuuteen käyttökatteella (EBITDA-%) mitattuna
  • Osinkopolitiikka: kaikki tuotot sijoitetaan orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun, ja yhtiö jakaa vähän tai ei lainkaan osinkoja

* Suurin osa Modulightin tämän hetkisestä liikevaihdosta tulee kehitysvaiheessa olevista tuotteista, ja yhtiö määrittelee laajan kaupallisen käyttöönoton toteutuneen, kun yhtiön liikevaihto kyseisen tuotteen/asiakkaan osalta ylittää 10 miljoonaa euroa.​

Osinkopolitiikka

Tulevina vuosina Modulight keskittyy rahoittamaan liiketoimintansa kasvua ja kehitystä. Yhtiö tulee noudattamaan erittäin tiukkaa osinkopolitiikkaa, joka on sidottu yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön arvion mukaan se ei tule jakamaan osinkoja tai jakaa niitä erittäin vähäisessä määrin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.