Strategia ja tavoitteet

Strategia ja tavoitteet

Strategiset avaintekijät

Yhtiön johto uskoo, että yhtiö voi saavuttaa liiketoiminnalleen asettamansa tavoitteet erityisesti seuraavien keskeisten strategisten avaintekijöiden avulla:

Tuotantokapasiteetin lisääminen

Modulight on päättänyt kasvattaa ​käynnissä olevan 23 miljoonan euron ​investointiohjelman avulla kyvykkyyksiään ja tuotantokapasiteettiaan vastatakseen lisääntyneeseen kysyntään.​

Maantieteellinen laajentuminen

Modulightin tavoittena on laajentaa ​liiketoimintaansa avainalueilla Yhdysvalloissa ja valituilla markkinoilla ​Aasiassa, kuten Kiinassa ja Japanissa.​

Tuotevalikoiman laajentaminen muihin indikaatioihin

Modulight aikoo laajentaa tuotevalikoimaansa kattamaan myös ​muita indikaa​tioita sekä suunnittelee laajentavansa lääkinnällisten ​laitteiden alustansa käyttöä.​​

Laajentumis­mahdollisuudet pilvianalytiikan alalla

Modulight kehittää pilvipohjaisia ​analytiikkapalveluitaan parantaakseen edelleen yhtiön laitteilla ​annettavien hoitojen hoitotehoa ja ​lopullisia hoitotuloksia​.

Jatkuvat investoinnit laserteknologiaan

Modulight jatkaa panostuksia ​suuritehoisten yksimuotoisten ​lasereiden teknologiaan ja aikoo ​parantaa edelleen asemaansa kilpailijoihinsa nähden.​

Modulightin pitkän aikavälin tavoitteet

Yhtiöllä on seuraava pitkän aikavälin liiketoiminnallinen tavoite:

  • Edetä tuotteiden laajaan kaupalliseen käyttöönottoon kolmen asiakkaansa kanssa vuoden 2023 loppuun mennessä. *

Lisäksi Yhtiöllä on seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Ylläpitää vahvaa liikevaihdon kasvua.
  • Ylläpitää vahvaa kannattavuutta.

* Suurin osa Modulightin tämän hetkisestä liikevaihdosta tulee kehitysvaiheessa olevista tuotteista, ja yhtiö määrittelee laajan kaupallisen käyttöönoton toteutuneen, kun yhtiön liikevaihto kyseisen tuotteen/asiakkaan osalta ylittää 10 miljoonaa euroa.​

Osinkopolitiikka

Tulevina vuosina Modulight keskittyy rahoittamaan liiketoimintansa kasvua ja kehitystä. Yhtiö tulee noudattamaan erittäin tiukkaa osinkopolitiikkaa, joka on sidottu yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön arvion mukaan se ei tule jakamaan osinkoja tai jakaa niitä erittäin vähäisessä määrin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.