Tunnusluvut

Tunnusluvut

Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuosittain keskimäärin 29 prosenttia ja käyttökateprosentti on ollut keskimäärin 57 vuosina 2018–2020. Vuonna 2020 liikevaihto nousi jo 10 miljoonaan euroon ja samaan aikaan myös kannattavuus pysyi korkeana.